Preview Mode Links will not work in preview mode

Förskolan

Apr 5, 2021

Är jag oproffsig om jag berättar privata saker inför barnen? Kan man bli kompis med sin chef på Facebook och vad gör man när man träffar fulla föräldrar på krogen?


Mar 22, 2021

Vi ifrågasätter samlingen. Vad är syftet med att ha samling varje dag på förskolan egentligen? Vad tycker barnen och vad tycker vi? Gör samlingen att vi inte hinner ha projekt och andra aktiviteter? Måste alla vara med och måste man sitta stilla på en prick?


Mar 8, 2021

Funkar samarbetet med barnskötarna perfekt eller är det något som skaver? Är rollerna tydliga nog? Vad är ett riktigt bra arbetslag? Eva berättar om sin erfarenhet av barnskötare som vill hålla i utvecklingssamtal och ha planeringstid, och säger: ”Stopp - gör inte mitt jobb, vi har olika roller, och som...


Feb 22, 2021

Är det någon skillnad mellan hur det är att jobba kommunalt jämfört med att jobba på en privat förskola? Vi delar med oss av våra erfarenheter och fördomar. Vi redovisar även statistik som rör löneskillnader och skillnader som gäller antalet anställda med förskollärarexamen.


Feb 8, 2021

Har förskolan och skolan helt olika syn på lärande och vägen till kunskap? Dan upplever att förskolan står för något som han kallar för Varför-kunskap men där skolan istället står för Därför-kunskap. Är det två helt olika världar och synsätt som krockar? Hur kan vi bli bättre, och vad kan skolan...